Vacatures

WPK/Westlandia

VACATURE 1

Bestuurslid Technische zaken

Taken voor het bestuurslid technische zaken zijn:

  • Contact onderhouden met de trainers van de dames en heren selectie
  • Evaluatie gesprekken houden met dames en heren selectie
  • Het vinden van trainers voor de selectie teams
  • Zoeken van begeleiding van de selectie teams
  • Bewaken van de spelvisie van WPK/Westlandia
  • Contacten onderhouden met het NHV.
  • Uiteraard ga je deel uit maken van het bestuur, het bestuur vergaderd 1x per maand op de eerste woensdag van de maand.Tijdsinvestering: ca. 2 uur per week

Mocht je interesse hebben om bestuurslid algemene zaken te worden of meer info over deze functie willen hebben neem dan contact op met Johan Maarschalkerweerd tel 06 49 891 378 voorzitter@westlandia.nl

VACATURE 2

Bestuurslid algemene zaken
De taakomschrijving van het bestuurslid algemene zaken, is op dit moment nog open.
Ieder bestuurslid heeft diverse commissies onder zich.
 Mocht je interesse hebben in ICT, dan kun je bijvoorbeeld gaan samenwerken met de websitecommissie.
 Heb je meer iets met het werven van sponsors, dan kun je bijvoorbeeld de sponsorcommissie onder je hoede nemen.
Wat dat betreft kun je alle kanten op.
Tijdsinvestering: afhankelijk van de taken die je gaat uitoefenen tussen de 2 en de 5 uur.

Mocht je interesse hebben om bestuurslid algemene zaken te worden of meer info over deze functie willen hebben neem dan contact op met Johan Maarschalkerweerd tel 06 49 891 378 voorzitter@westlandia.nl

VACATURE 3

Scheidsrechtercoördinator
Je taken als scheidsrechter coördinator zijn o.a.:
 Indelen van scheidsrechters bij thuiswedstrijden
 Contact onderhouden met de scheidsrechterscommissie van WPK/Westlandia
 Contact onderhouden met het NHV
 Samen met de scheidsrechters commissie werven van nieuwe scheidsrechters.
 Er op toe zien dat de leden die handbalmasterz moeten halen hiervoor de juiste informatie krijgen
Tijdsinvestering: ca. 2 uur per week
Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Johan Maarschalkerweerd 06 49 891 378 of mail voorzitter@westlandia.nl

VACATURE 4

Coördinator F-jeugd (ondersteunend kader)
Taken:
 Eerste aanspreekpunt voor teams, coaches en ouders F-jeugd
 Ondersteunen van de Jeugdvoorzitter door de communicatie met de teams op zich te nemen en door zaken die het ondersteunend kader uit kan voeren uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens verzamelen van kinderen en coaches voor Sportlinked, contact met website commissie over invulling teams op website en contact met coaches en teams over de te organiseren activiteiten of andere zaken.
 Drie keer per jaar een overleg plannen met de coaches en trainers om de voortgang te bespreken. Eerst aan het begin van het seizoen, tweede aan het begin van het zaalseizoen, derde aan het eind van het zaalseizoen. Hier is ook de jeugdvoorzitter bij aanwezig.
 Zaken die niet door Coördinator F-jeugd opgepakt worden doorgeven aan desbetreffend persoon
 Al deze zaken in overleg met de jeugdvoorzitter
Tijdsinvestering:
Max twee uur per week, piek ligt bij het begin van het seizoen (augustus), begin zaalseizoen (herfstvakantie), eind zaalseizoen (maart) en eind seizoen (juni).

Ondersteund kader bestaat uit:
• Jeugdvoorzitter (Ian van Adrichem)
• Coördinator F-jeugd (vacature)
• Coördinator E- & D-jeugd (vacature)
• Coördinator C- en B-jeugd (vacature)

Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Ian van Adrichem 06 36 172 611 of mail jeugd@westlandia.nl

VACATURE 5

Coördinator E- & D-jeugd (ondersteunend kader)
Taken:
 Eerste aanspreekpunt voor teams, coaches en ouders E- & D-jeugd
 Ondersteunen van de Jeugdvoorzitter door de communicatie met de teams op zich te nemen en door zaken die het ondersteunend kader uit kan voeren uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens verzamelen van kinderen en coaches voor Sportlinked, contact met website commissie over invulling teams op website en contact met coaches en teams over de te organiseren activiteiten of andere zaken.
 Drie keer per jaar een overleg plannen met de coaches en trainers om de voortgang te bespreken. Eerst aan het begin van het seizoen, tweede aan het begin van het zaalseizoen, derde aan het eind van het zaalseizoen. Hier is ook de jeugdvoorzitter bij aanwezig.
 Zaken die niet door Coördinator E- & D-jeugd opgepakt worden doorgeven aan desbetreffend persoon
 Al deze zaken in overleg met de jeugdvoorzitter
Tijdsinvestering:
Max twee uur per week, piek ligt bij het begin van het seizoen (augustus), begin zaalseizoen (herfstvakantie), eind zaalseizoen (maart) en eind seizoen (juni).

Ondersteund kader bestaat uit:
• Jeugdvoorzitter (Ian van Adrichem)
• Coördinator F-jeugd (vacature)
• Coördinator E- & D-jeugd (vacature)
• Coördinator C- en B-jeugd (vacature)

Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Ian van Adrichem 06 36 172 611 of mail jeugd@westlandia.nl

VACATURE 6

Coördinator C- & B-jeugd (ondersteunend kader)
Taken:
 Eerste aanspreekpunt voor teams, coaches en ouders C- & B-jeugd
 Ondersteunen van de Jeugdvoorzitter door de communicatie met de teams op zich te nemen en door zaken die het ondersteunend kader uit kan voeren uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens verzamelen van kinderen en coaches voor Sportlinked, contact met website commissie over invulling teams op website en contact met coaches en teams over de te organiseren activiteiten of andere zaken.
 Drie keer per jaar een overleg plannen met de coaches en trainers om de voortgang te bespreken. Eerst aan het begin van het seizoen, tweede aan het begin van het zaalseizoen, derde aan het eind van het zaalseizoen. Hier is ook de jeugdvoorzitter bij aanwezig.
 Zaken die niet door Coördinator C- & B-jeugd opgepakt worden doorgeven aan desbetreffend persoon
 Al deze zaken in overleg met de jeugdvoorzitter
Tijdsinvestering:
Max twee uur per week, piek ligt bij het begin van het seizoen (augustus), begin zaalseizoen (herfstvakantie), eind zaalseizoen (maart) en eind seizoen (juni).

Ondersteund kader bestaat uit:
• Jeugdvoorzitter (Ian van Adrichem)
• Coördinator F-jeugd (vacature)
• Coördinator E- & D-jeugd (vacature)
• Coördinator C- en B-jeugd (vacature)

Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Ian van Adrichem 06 36 172 611 of mail jeugd@westlandia.nl

VACATURE 7

Coördinator Werving
Taken:
 Coördineren taken commissie Werving
 Geeft terugkoppeling aan de jeugdvoorzitter

Taken wervingscommissie:
 Opzetten acties voor het werven van nieuwe leden
 Oog hebben voor acties waarvan wij als vereniging van kunnen profiteren. Denk aan projecten vanuit het NHV, maar ook acties van de Albert Heijn
 Contact houden met potentiële nieuwe leden en daaraan gekoppeld de verschillende trainers van de teams voor meetrainen
 Eventuele tekortkomingen met betrekking tot communicatie met nieuwe leden in kaart brengen en aandragen van oplossingen
 Dit alles in overleg met de jeugdvoorzitter

Wervingscommissie bestaat uit:
• Coördinator Werving (vacature)
• Commissielid 1
• Commissielid 2
• Commissielid 3 (vacature)
• Commissielid 4 (vacature)

Tijdsinvestering:
1 uur per week. Tijdsinvestering is hoger bij evenementen.

Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Ian van Adrichem 06 36 172 611 of mail jeugd@westlandia.nl

VACATURE 8 en 9

2 x commissielid werving
Taken:
• Opzetten acties voor het werven van nieuwe leden
• Oog hebben voor acties waarvan wij als vereniging van kunnen profiteren. Denk aan projecten vanuit het NHV, maar ook acties van de Albert Heijn
• Contact houden met potentiële nieuwe leden en daaraan gekoppeld de verschillende trainers van de teams voor meetrainen
• Eventuele tekortkomingen met betrekking tot communicatie met nieuwe leden in kaart brengen en aandragen van oplossingen
• Dit alles in overleg met coördinator en commissieleden werving

Wervingscommissie bestaat uit:
• Coördinator Werving (vacature)
• Commissielid 1
• Commissielid 2
• Commissielid 3 (vacature)
• Commissielid 4 (vacature)

Tijdsinvestering:
1 uur per week. Tijdsinvestering is hoger bij evenementen.

Mocht je interesse hebben of meer informatie over bovenstaande functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Ian van Adrichem 06 36 172 611 of mail jeugd@westlandia.nl